Jste zde

Energetické čištění čaker, meridiánů, aury a jejich harmonizace

Energetické čištění lidských center, harmonizace čaker, meridiánů? A co Vy?

Kromě našeho fyzického těla máme též aurická těla tvořená energiemi. Aurická těla obklopují naše tělo z masa a kostí, které prostupují čakry. Máme sedm základních čaker, které jsou umístěny od dolní části páteře (hadí ocas) až po temeno lebky.

Vypadají jako víry,

které vystupují jakoby z páteřního kanálu. Pět z nich je umístěno postupně směrem nahoru po páteři. Šestá čakra vystupuje nad kořenem nosu a poslední sedmá čakra sídlí na temeni hlavy. Tyto čakry jsou energetická centra, která přímo ovlivňují i energii určitých vnitřních orgánů. Čakry jsou propojeny energetickými drahami, tzv. meridiány.  Meridiánové dráhy umožňují proudění energie. Meridiány jako energetické dráhy propojují nejen čakry navzájem, ale i čakry s aurickým tělem.

Pokud jsou čakry, meridiány i aurická těla čistá bez negativní energie, může jimi životní energie proudit volně. Člověk je šťastný a v harmonii. Ale pokud jsou kdekoli blokády, životní energie se zde hromadí a proudí pomaleji nebo dokonce je v určitých místech zablokovaná a stagnuje.

Čakry jsou pro nás stejně důležité jako veškeré naše orgány. Každá čakra odráží nějakou funkcionalitu našeho života. Od hmotných statků a finančního zabezpečení přes naši tvořivost, seberealizaci, vztah k sobě samému a jiným až po naše spojení s naším duševním světem a duchovním rozvojem.

Pokud jste četli pozorně, těch sedm čaker je základních. V našem těle však najdeme několik desítek dalších čaker.

 

Co to pro vás znamená energetická terapie Čištění čaker, meridiánů, aury a jejich harmonizace?

Vyčistěte své čakry, meridiány a aurická těla při mé energetické terapii.  Odeberu vám vaši negativní energii a nahradím ji kladnou pozitivní energií, která harmonizuje vaše tělo a zklidnění vaši mysl.

  • obnovení vaší harmonie, vnitřní zklidnění
  • zlepšení fungování všech vašich orgánů
  • zlepšení schopnosti získat materiální hodnoty
  • zlepšení vnímání sama sebe
  • pokrok v mezilidských a partnerských vztazích
  • duchovní rozvoj

Účinek jedné terapie čištění čaker, meridiánů a aury je individuální.  Jedna moje energetická terapie čištění vás třeba může i úplně vyčistit, ale... žijeme v réalném světě, kdy na naprostou většinu z nás působí více negativních emocí, myšlenek a informací než těch pozitivních. Je tedy patrné, že energetickou terapii budete muset opakovat s nějakou individuální periodou či podle skutečné potřeby.

 

Chcete důkazy? Z kvantové fyziky si můžete ověřit, že vše je energie… to zná nakonec většina z nás ze školy.

Hmotné věci tvořící náš svět jsou ve skutečnosti jen různě zhuštěná energie ve formě atomů.  ENERGIE je všude kolem nás.  Čistou pozitivní energii pro vás beru z okolního světa. Já funguji jako přenašeč této životní energie.

 

MarieKarolína - osobní terapeutka


 

ad