Jste zde

Obchodní podmínky - služby prostřednictvím dárkových poukázek


Obchodní podmínky pro prodej služeb prostřednictvím dárkových poukázek a podmínky jejich realizace


Prodávající (poskytovatel služby)

Marie Němečková – Masáže studio Praha, se sídlem Hlavní 249, Úžice u Kralup n/Vlt., provozovna Mánesova 4/813, Praha 2, IČ: 62775898

Předmět prodeje

Předmětem prodeje jsou dárkové poukázky (dále jen poukázky) na jednorázový odběr masérských služeb nebo jiných služeb (dále jen služby) podle platného ceníku, umístěného na masaze-studio-praha.cz. Poukázky jsou rozlišeny podle doby trvání konkrétní masáže (60 / 90 / 120 / 180 / 240 / 300 minut). Na poukázce je uvedena konkrétní služba. Při službách prováděných u klienta na základě poukázky nejsou součástí objednávky cestovní náklady prodávajícího. Objednání cestovních nákladů si klient nebo poukázkou obdarovaná osoba provede přes nabídka „eShop“, položka "Doprava ke klientovi".

Platba a převzetí poukázek

Platba za nákup poukázek a jejich převzetí se provádí jedním z následujících způsobů:

  • platbou předem na účet prodávajícího – poukázka je po zaplacení odeslána doporučeným dopisem na adresu kupujícího (poštovné hradí prodávající)
  • dobírkou – v tomto případě se k hodnotě poukázky připočítává poštovné dle ceníku poštovního doručovatele  
  • hotovostně - při prodeji poukazu zákazníkovi při osobním setkání, např. při provedení služby z jiné jeho objednávky

Platba a převzetí objednávek

Převzetí objednávek a jejich proplacení probíhá dle závazných podmínek objednatele. 

Platnost poukázek a objednávek

Platnost poukázek je 3 měsíce a to do data uvedeného na poukázce, které je posledním dnem provedení masáže.

V případě vypršení platnosti poukázky nebo objednávky bez předchozí včasné rezervace služby zaniká nárok držitele poukázky nebo objednávky na plnění bez jakékoli náhrady.

Nedostaví-li se klient bez omluvy v termínu a čase rezervace na místo konání služby, považuje se služba za vykonanou. Klientovi v tomto případě nenáleží jakákoli náhrada.

Pokud klient v dohodnutém termínu a čase znemožní provedení výkonu služby, např. zdravotní indispozicí, nevhodným zdravotním stavem (kontraindikace), svojí nepřítomností, neumožnění vstup do prostor výkonu služby, odmítnutím provedení služby apod., je považováno provedení masáže za vykonané. Klientovi v tomto případě nenáleží jakákoli náhrada.

Prodávající se v blízkosti místa provedení masáže (vchod domu či objektu, vchod kanceláře, apod.) zdrží max. 15 minut a bude se snažit klienta kontaktovat na jím uvedeném mobilním či pevném čísle, zadaném v kontaktní kartě klienta na masaze-studio-praha.cz.

Při zpoždění započetí služby o více jak 5 minut, bude klientovi služba o tento čas zkrácena.

Pokud klient provede rezervaci 15 dnů před vypršením platnosti poukázky a nelze službu z kapacitních důvodů provést ve lhůtě platnosti, bude tato uskutečněna po oboustranné dohodě v nejbližším možném termínu.

Klient (spotřebitel) bere objednáním dárkové poukázky nebo předložením objednávky tyto obchodní podmínky na vědomí a v plném rozsahu s nimi souhlasí.

-------

Obchodní podmínky pro prodej služeb prostřednictvím dárkových poukázek a podmínky jejich realizace - verze 1.01.

Platné od 1.ledna 2013.