Jste zde

Obchodní podmínky - služby prostřednictvím permanentek


Obchodní podmínky pro prodej služeb prostřednictvím permanentek a podmínky jejich realizace


Prodávající (poskytovatel služby)

Marie Němečková – Masáže studio Praha, se sídlem Hlavní 249, 277 45 Úžice u Kralup n/Vlt., provozovna Mánesova 4/813, Praha 2, IČ: 62775898

Předmět prodeje

Předmětem prodeje jsou permanentky na opakovaný odběr masérských služeb nebo jiných služeb (dále jen služby) podle platného ceníku, umístěného na masaze-studio-praha.cz. Permanentky jsou adresné a čerpání služeb je možné pouze konkrétním klientem, který je specifikován osobními údaji na vyplněné permanentce. Na permanentce je dále uveden konkrétní druh masáže a cena permanentky. Počet služeb předplacených permanentkou je dán počtem nevyplněných políček, určených pro záznam termínu služby prodávajícím před vlastním započetím služby. Na permanentce je políčko s textem „ZDARMA“, které znamená, že objednávka tohoto termínu je zdarma a byla již při vystavení objednávky promítnuta do ceny permanentky. Při službách prováděných u klienta na základě permanentky nejsou v ceně permanentky zahrnuty cestovní náklady, které je potřeba objednat samostatně v okamžiku jejího uplatnění.  Objednávkou, tj. rezervací konkrétního termínu a času služby, a to i pro termín služby „ZDARMA“, si klient nebo permanentkou obdarovaná osoba provede přes nabídka „eShop“, položka "Doprava ke klientovi".

Platba a převzetí permanentek

Platba za nákup permanentek a jejich převzetí se provádí jedním z následujících způsobů:

  • platbou předem na účet prodávajícího – permanentka je po zaplacení odeslána doporučeným dopisem na adresu kupujícího (poštovné hradí prodávající)
  • dobírkou – v tomto případě se k hodnotě permanentky připočítává poštovné dle ceníku poštovního doručovatele  
  • hotovostně - při prodeji poukazu zákazníkovi při osobním setkání, např. při provedení služby z jiné jeho objednávky

Platba a převzetí objednávek

Převzetí objednávek a jejich proplacení probíhá dle závazných podmínek objednatele. 

Platnost permanentky a objednávek

Platnost permanentek je 24 měsíců od okamžiku jejího prodeje.

Objednávky jednotlivých termínů a časů služeb musí realizovat klient pomocí nabídky „eShop“ na masaze-studio-praha.cz.

Nedostaví-li se klient bez omluvy v termínu a čase rezervace na místo konání služby, považuje se služba za vykonanou. Klientovi v tomto případě nenáleží jakákoli náhrada.

Pokud klient v dohodnutém termínu a čase znemožní provedení výkonu služby, např. zdravotní indispozicí, nevhodným zdravotním stavem (kontraindikace), svojí nepřítomností, neumožnění vstup do prostor výkonu služby, odmítnutím provedení služby apod., je považováno provedení masáže za vykonané. Klientovi v tomto případě nenáleží jakákoli náhrada. V těchto případech prodávající v eShop na masaze-studio-praha.cz tuto objednávku dokončí s příznakem služba provedena v řádně objednaném termínu a čase.

Prodávající se v blízkosti místa provedení masáže (vchod domu či objektu, vchod kanceláře, apod.) zdrží max. 15 minut a bude se snažit klienta kontaktovat na jím uvedeném mobilním či pevném čísle, zadaném v kontaktní kartě klienta na masaze-studio-praha.cz  

Při zpoždění započetí služby o více jak 5 minut, bude klientovi služba o tento čas zkrácena.

V případě ztráty permanentky je za poplatek 100,- Kč vystaven duplikát s aktuálními záznamy o již čerpaném počtu a termínech služby podle záznamů Prodávajícího, Duplikát permanentky je možné převzít způsobem a za podmínek, jako by se opět jednalo o originál.

Pokud klient provede rezervaci 15 dnů před vypršením platnosti permanentky a nelze službu z kapacitních důvodů provést ve lhůtě platnosti, bude tato uskutečněna po oboustranné dohodě v nejbližším možném termínu.

Klient (spotřebitel) bere objednáním permanentky nebo předložením objednávky tyto obchodní podmínky na vědomí a v plném rozsahu s nimi souhlasí.

-------

Obchodní podmínky pro prodej služeb prostřednictvím permanentek a podmínky jejich realizace  verze 1.01.

Platné od 1.ledna 2013.


 

ad