Jste zde

Rouška, respirátor nebo NIC. Proč to všechno se děje?!

mé masáže a terapie jsou forma zlepšení kvality našeho života. Zde je mé zamyšlení k situaci:

Na počátku nám mainstream media tvrdila, že ROUŠKA.. je pro ty, což jsou již nakažení, RESPIRÁTOR... je ochrana pro zdravé. A co se slyšíme dnes? Pan náměstek Prymula prý prohlásil: "Lidé mají nosit roušky, respirátory jsou nežádoucí".

Ale rozdíl mezi dýcháním, zakašláním a kýchnutím v růných situacích (volně, do ruky, kapesníku, roušky a respirátoru) je z tohoto videa vidět. Asi zcela nejúčinnější je vhodně použitý kapesník. Ano, látkový kapesník (problematičtější dezinfekce.. pro většinu z nás jen vyvařením) nebo papírové ubrousky (papírové kapesníčky jsou plochou velice malé). Ty lze "hygienicky" zahodit/zlikvidovat.

Pro MĚ je zásadní rozdíl mezi rouškou a respirátorem (kromě výše uvedeného KDY použít a na CO) i v tom, že respirátor by nás měl chránit účinněji a dlouhodoběji. Účinněji - může se jednat o respirátory tříd FFP3 či aspoň FFP2. To je lepší jak domácí šité roušky i mnohé komerční roušky nižších tříd. Dlouhodoběji - výrobci udávají použití respirátoru většinou jednu pracovní směnu. Jen málokteré jsou opakovatelně použitelné, tedy "R". Ale vir prý i mezi nanovlákny u FFP3 filtru pronikne max. v desítkách minut (podle koncentrace v okolním vzduchu). Ale hlavně, RESPIRÁTORvýdechový ventil. Umí to podstatné: odvést z respirátoru převážnou většinu vydechnutého vzduchu včetně CO2. A ne se tímto vydechlým CO2 znovu trávit s dalším nádechem. Neboť přidechujeme tento CO2, který již v plicích byl (podle toho jak nám rouška těsní).

No a co? No a co! Je zde velký problémzdravotní rizika!

Cca 25-30% vydechnutého CO2 z plic si vdechujete zpátky do plic. V plicích pak přidechnuté CO2 s čerstvým vzduchem tvoří ochuzenou kyslíková směs, která v se v plicích vstřebá do krve. V krvi rozpuštěný CO2 způsobuje hypoxii. Pro mozek je méně kyslíku. Máte otupené smysly. Máme zpomalené reakce a reflexy. Klesá přesnost a bystrost, ale i agresivita a testosteron. Při jízdě v autě dle mě roušku či respirátor NEpoužívejte. Navíc, rouška i respirátor přestávají funfovat, pokud jsou navhlé... i díky vlhkosti vydechovaného vzduchu z plic.

Dlouhodobě se snižují splodiny v autech např. pomocí  ERG ventilu (EGR – Exhaust Gas Recirculation, tedy ERG ventil slouží k recirkulaci výfukových plynů). A ejhle, "vládnoucí elita" nás má za jakési lidské stroje. A stejně jako u “neživých generátorů CO2… tak teď i nám lidem, “živým generátorům” CO2 implementují omezení na spotřebu O2 a zvýšení spotřeby CO2.

Rouška tedy funguje jako EGR ventil v motoru automobilu. ERG vrací spálené horké plyny a EMISE zpátky do dalšího spalovacího cyklu. Rouška vrací CO2 do vašich plic.

Pokud nám plánují (vláda a TI kdo naši vládu "řídí"), že i po odeznění této hlavní vlny koronavirové pandemie… budeme nosit roušky i nadále, tedy na veřejných místech a dopravních prostředcích, v místech koncentrace lidí (veřejná prostranství, obchody, nákupní centra, pracoviště zaměstnavatele apod.)… pak toto dlouhodobé nošení roušek povede k nižšímu spotřebovávání kyslíku a k menším emisím CO2 na naší planetě.

Používáním roušek a  mnohých typů respirátorů dojde přisáváním CO2, dochází k tzv. krevní acidóze.

CO2 se totiž v plicích rozkládá ve vodě a následně difunduje do krve, kde zvyšuje kyselost krve a vzniká krevní acidóza a klesá pH krve. Tělo kompenzuje zvyšující se kyselost krve rozšiřením tepen a uzavíráním či omezením méně důležitých krevních cest.

Ideální ochrana? Hmm… na respirátor s výdechovým ventilkem ještě roušku… je to záměr nebo jen hloupost z Ministerstva zdravotnictví či pera reportéra?!

ROUŠKA... ztrácí účinnost po cca 30-45 minutách! Na to stačí vlhkost vydechovaného vzduchu z plic.

Pokud nedokážet vaši roušku regenerovat, pak při vlhkosti roušky vznikají plísně. A dalším použitím můžete tedy nadechovat i ty plísňové spory.

Lidé bděte… používejte selský rozum… a přesvědčte se o pravdivosti toho co vám podsouvají v médiích. Ověřujte si informace.

V ČR se vydýchá cca 2,4 milionů tun CO2 (240kg/osoba/rok x 10 mil. = 2,4 mil. tun CO2/rok). Pokud je 512 miliónů lidí jen v EU… pak je to úspora cca 133 mil. tun CO2/rok.

Když budeme muset nosit roušky půl roku roušky a vydýcháme o 25% CO2 méně… tak to už bude opravdu znát (byť to bude jen několik % z emisí našeho průmyslu). To VŠE na úkor našeho zdraví.

O CO tady tedy JDE?!
Koronavirs
... je reálná a pro mnohé nakažené často i velice nepříjemná až životu nebezpečná hrozba.

Jde však o naplnění jiných cílů?
KLIMATOLOGICKÝCH!
Snížení EMISÍ, tedy i CO2... a také těch dalších...skrytých cílů!
Nechám na Vás, kdo kam dohledne.

 

Nemusíte se mnou souhlasit. Ale za zamyšlení... VÁM moje zamyšlení snad stát může.


Mnoho zdraví a pohody,


MarieKarolína - osobní masérka & terapeutka
Masáže Praha 2 Terapie

adv